INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU  NA  STANOWISKO 

Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej

w Milanówku

Ogłoszenie nr 2/2021 z dnia 25.06.2021 r.

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko,
został wybrany:

 

Pan Mariusz Pytliński  zamieszkały w Kałęczynie (gm. Grodzisk Mazowiecki)

Uzasadnienie:

Pan Mariusz Pytliński legitymuje się tytułem magistra pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji. Ukończył wiele szkoleń i warsztatów z zakresu zadań wymaganych na stanowisku. Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu służby w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim na różnych szczeblach, ostatnio jako naczelnik wydziału. Przedłożona opinia o służbie wskazuje na bardzo wysoką ocenę pracy Pana Mariusza, zarówno w zakresie merytorycznym, jak i w zakresie kwalifikacji do pełnienia funkcji kierowniczych. Dalsze doświadczenia zawodowe Pana Mariusza również wiązały się z zarządzaniem – pracował jako szef ochrony w dużej ogólnopolskiej firmie, a także jako kierownik działu w warszawskim przedsiębiorstwie. Podczas rekrutacji Pan Mariusz zaprezentował się jako osoba posiadająca wiedzę merytoryczną, zdolności oraz predyspozycje osobowościowe, niezbędne do rzetelnego pełnienia funkcji Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku

                                                                                                                                                          Komendant Straży Miejskiej

                                                                                                                                                                                     / – /

                                                                                                                                                                          Robert Skirski

 

 

 

Milanówek, dnia  02.08.2021 r.

Przygotowała: Joanna Pakuła