III Dzień Otwarty w schronisku w Milanówku.

W swoich działaniach zarówno profilaktycznych, jak i ekologicznych stawiamy na motto „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Dlatego też ekopatrol milanowskiej Straży Miejskiej uczestniczył w III Dniu Otwartym Schroniska w Milanówku. Podczas spotkania z mieszkańcami tak Milanówka, jak i okolicznych miejscowości rozmawialiśmy o tak ważnych tematach, jak:

  • zapobieganie bezdomności zwierząt;
  • przeciwdziałanie zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymaniem zwierząt domowych oraz wolno żyjących;
  • udzielanie pomocy zwierzętom dzikim, chorym lub rannym

Zaprezentowaliśmy również sprzęt, jakim dysponuje ekopatrol w swojej codziennej pracy. Ze schroniskiem w Milanówku współpracujemy od wielu lat. Mamy nadzieję, że dzięki wspólnym działaniom wpłyniemy na zmniejszenie problemu bezdomności zwierząt oraz zwiększymy świadomość społeczną, a także wskażemy algorytmy postępowania w sytuacjach spotkania zwierząt z mieszkańcami Milanówka w przestrzeni publicznej.

Przypominamy, że w sytuacji spotkania bezdomnego psa, czy też dzikich zwierząt (dziki, sarny, jelenie, itd.) należy zgłosić interwencję do Straży Miejskiej pod numerem 22 724 80 45 lub 986. Wyszkolony zespół funkcjonariuszy podejmie odpowiednie kroki, aby pomóc zwierzęciu.