Dziś 30-lecie Straży Miejskiej w Milanówku

Trzydzieści lat temu, w dniu 15 stycznia 1991 r decyzją Rady Miasta w Milanówku powołano do życia Straż Miejską. Tym samym jesteśmy jedną z pierwszych straży miejskich w Polsce.

Z okazji 30-lecia powstania Straży Miejskiej w Milanówku, odbyło się  krótkie spotkanie Piotra Remiszewskiego – Burmistrza Miasta Milanówka z Robertem Skirskim – Komendantem Straży Miejskiej w Milanówku. Burmistrz przekazał na ręce Komendanta  symboliczne statuetki upamiętniające trzydziestolecie istnienia jednostki.

W związku z obostrzeniami sanitarnymi oficjalne uroczystości zostały przeniesione na czas spokojniejszy i sprzyjający spotkaniom.

30 lat pracy znacznie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w mieście i to w szeroko rozumianym kontekście. Początki działania były wręcz pionierskie, gdyż dopiero z czasem powołano do życia  przepisy szczegółowo normujące działanie straży miejskich/gminnych. Przez te wszystkie lata strażnicy i pracownicy Straży Miejskiej w Milanówku wtopili się w społeczność lokalną służąc pomocą. Działania straży, oprócz funkcji represyjnych,  stopniowo obejmowały szeroko rozumianą profilaktykę , działania ekologiczne, profilaktykę szkolną, współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami w celu poprawy bezpieczeństwa lokalnego.

Poniżej zamieszczamy materiały z Kroniki Straży Miejskiej w Milanówku obejmującą lata 1991 – 2011 którą założył i opracował były Komendant Straży Miejskiej w Milanówku – Stanisław Trzciński, a kontynuował śp. Komendant Andrzej Wacławek.