„Dopalacze – niebezpieczne substancje psychoaktywne”

W minionym tygodniu nasi funkcjonariusze wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Urząd Miasta Milanówka. Tematyką warsztatów był problem tzw. Dopalaczy, czyli Nowych Substancji Psychoaktywnych (NSP). Uczestnicy uzupełnili swoją wiedzę dotyczącą algorytmów postępowania z osobami, które zażyły dopalacze czy też narkotyki „starego typu”, takie jak marihuana czy amfetamina.

Główną część szkolenia poprowadził dr hab. prof. nadzw. Mariusz Jędrzejko, który od wielu lat specjalizuje się w tematyce uzależnień i zachowań ryzykownych. W przystępny sposób przekazał uczestnikom zakres wiedzy dotyczącej rozpoznawania zachowań osoby, która zażyła substancję psychoaktywną. Funkcjonariusze mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z interwencji, wobec młodych pod wpływem narkotyków i dopalaczy. Była to bardzo cenna lekcja dla każdego z uczestników.

Czemu dopalacze są tak groźne?

Dopalacze to narkotyki nowej generacji. Określane jako nowe substancje psychoaktywne (NSP) cechują się nieporównywalnie większą siłą działania niż tzw. klasyczne narkotyki, w wyniku czego wywołują wielkie zmiany psychosomatyczne. Głównym celem „producentów” tych chemicznych substancji jest jak najszybsze uzależnienie osoby, która sięga po dany specyfik. Nigdy do końca nie można mieć pewności, co do ich działania. W bardzo wielu przypadkach, zażycie dopalaczy kończy się silnym zatruciem, prowadzącym do śmierci.

Jeśli w swoim otoczeniu znajdziemy osoby, które zażywają narkotyki bądź dopalacze, powinniśmy jak najszybciej zachęcić go do podjęcia terapii i zgłoszenia się z problemem do poradni psychologicznej. Gdy zauważymy, że osoba zachowuje się nienaturalnie i podejrzewamy, że może być pod wpływem narkotyków lub dopalaczy, powinniśmy zawiadomić Policję (tel. 997) lub Straż Miejską (tel. 986).

Więcej szczegółowych informacji o dopalaczach znajdziemy na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii pod adresem: www.dopalaczeinfo.pl