Dołącz do naszego zespołu!

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych w centrum monitorowania miasta Milanówka.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach: osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Milanówku, ul. Warszawska 32  lub pocztą na adres:

Straż Miejska, ul. Warszawska 32, 05-822 Milanówek z dopiskiem:

OFERTA NR 7/2017″ i podanym numerem telefonu kontaktowego  w terminie  do dnia  20 listopada 2017 r . do godz. 16.00

Szczegóły oferty znajdą Państwo w zakładce „BIP”