Dołącz do Naszego zespołu !

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko strażnicze – specjalista w Straży Miejskiej Milanówek.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach: osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Milanówku, ul. Warszawska 32  lub pocztą na adres:

Straż Miejska, ul. Warszawska 32, 05-822 Milanówek z dopiskiem:

OFERTA NR 5/2020″ i podanym numerem telefonu kontaktowego  w terminie  do dnia  24 września 2020 r . do godz. 16.00

Szczegóły oferty znajdą Państwo w zakładce „BIP”