Dbajmy razem o wspólną przestrzeń

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

W związku z powyższym, zwracamy się z apelem o utrzymanie chodników znajdujących się przy posesji w należytej czystości dla naszego wspólnego dobra i komfortu.

Jednocześnie przypominamy, że spalanie liści oraz odpadów biodegradowalnych jest niedozwolone i może spotkać się z sankcjami w postaci grzywny.

W celu ułatwienia utrzymania czystości i porządku, przypominamy również, iż worki do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych dostępne są w siedzibie Straży Miejskiej w Milanówku przy ul. Warszawskiej 32 oraz siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4 budynek ,,C”.