Czad – cichy zabójca

Zbliża się okres, kiedy coraz częściej z powodu zimna mieszkańcy dogrzewają swoje mieszkania wykorzystując do tego celu różnego rodzaju urządzenia grzewcze. Jest to okres wzrostu ilości pożarów w obiektach mieszkalnych, spowodowanych w dużej mierze przez nieodpowiednie, znajdujące się w złym stanie urządzenia
grzewcze. Ponadto, od kilku lat notowany jest stały wzrost ilości zatruć tlenkiem węgla, co spowodowane jest najczęściej przez niewłaściwie wykonane lub pozostające w złym stanie technicznym przewody spalinowe i wentylacyjne.

Przyczynami zatrucia tlenkiem węgla są najczęściej:
* niewłaściwe podłączenie pieców grzewczych zarówno na paliwo stałe jak i gazowe,
* niewłaściwa obsługa piecyków przepływowych – brak dostatecznej ilości tlenu w pomieszczeniu (palenisku) spowodowany np. szczelnymi oknami, niedrożnymi
otworami w drzwiach do łazienki czy kuchni dlatego warto rozszczelnić okna gdy wychodzimy np. do pracy,
* tzw. „ujemny ciąg” czyli cofanie się gazów spalinowych (dymu) do pomieszczenia,
* niewłaściwe podłączenia kominków oraz ich zła obsługa,
* wady przewodów kominowych np. pękniecie, brak drożności.

Ze względu na obostrzenia sanitarne coraz dłużej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, dlatego warto je przewietrzyć, dla zdrowia i bezpieczeństwa.

W związku ze wzrostem liczby pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla, przypominamy o konieczności czyszczenia przewodów kominowych od palenisk:
* opalanych paliwem stałym minimum 4 razy w roku,
* od palenisk opalanych paliwem płynnym lub gazowym co najmniej 2 razy do roku.
Przewody wentylacyjne należy czyścić min. 1 raz w roku.
Dodatkowo przypominamy o konieczności bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych. Niedrożne przewody dymowe oraz wadliwe podłączenia pieców do kominów są przyczynami pożarów i zatruć tlenkiem węgla !!!!