Bezpieczna Droga do Szkoły – działania Straży Miejskiej

Przed nami już za chwilę wrzesień, czyli nowy rok szkolny. W związku z akcją „Bezpieczna droga do szkoły” strażnicy miejscy w ostatnich dniach sprawdzili czy oznakowanie przejść dla pieszych oraz miejsc przemieszczania się dzieci i młodzieży do szkół, przedszkoli i żłobków jest prawidłowy. Wszystkie uwagi zostały zgłoszone do uzupełnienia przez zarządcę drogi.

Na tym działania milanowskich strażników miejskich się nie kończą. Gdy tylko rozpocznie się rok szkolny, okolice szkół zostaną objęte nadzorem patroli szkolnych. Ich zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem najmłodszych w drodze do i ze szkoły, a także bieżące informowanie o awariach i brakach w infrastrukturze przyszkolnej. Oprócz tego, funkcjonariusze straży miejskiej, w rejonie najbardziej zagrożonych zdarzeniami drogowymi przejść dla pieszych, będą pomagać uczniom w pierwszych dniach podróży do szkoły, a także udzielać wskazówek, jak bezpiecznie podróżować do placówek edukacyjnych. Najważniejszym jest, aby najmłodsi efektywnie utrwalili sobie dobre nawyki bezpiecznego przemieszczania się po drogach.