Bądź odpowiedzialny – nie dokarmiaj dzików w mieście.

Strażnicy Miejscy z Milanówka od dłuższego czasu odbierają sygnały i interweniują w sprawie dzików, pojawiających się na terenie miasta. Wspólnie z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią podejmują kroki, aby zwierzęta w bezpieczny sposób omijały tereny mieszkalne. Na nic jednak zdają się działania i apele funkcjonariuszy, jeżeli mieszkańcy wyrzucają żywność w miejsca częstego pojawiania się dzików. Część mieszkańców wychodzi z założenia, że w ten sposób pomaga. Nic bardziej złudnego. Przy obecnych warunkach pogodowych i łagodnej zimie, dziki doskonale radzą sobie ze znajdowaniem pożywienia w naturalnym środowisku. Są „sztucznie wabione” zapachem resztek pożywienia wyrzucanych przez mieszkańców. W zachowaniu dzikiego zwierzęcia rodzi się pewnego rodzaju automatyzm i odwiedza ono miejsca, gdzie łatwiej o pokarm- gdzie ma niemalże stuprocentową gwarancję pożywienia się w szybki i prosty sposób.

Apelujemy do mieszkańców, aby powstrzymać się od dokarmiania dzików na terenie użytku ekologicznego „Łęgi na Skraju”.

W pobliżu bardzo często bawią się dzieci. Pojawiają się także rowerzyści i piesi, którzy skracają sobie drogę przez teren kompleksu.

Strażnicy Miejscy na terenie osiedla rozdysponowali ulotki z informacją jak się zachować, a czego pod żadnym pozorem nie powinno się robić  w związku z pojawianiem się stada.

Nie trudno sobie wyobrazić co może się stać, jeżeli nieopodal posilającego się stada przejdzie niczego nieświadome, bezbronne dziecko.

Pamiętaj, że dzik to nieprzewidywalne zwierze ! jeśli spotkasz dzika:

  • Nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów. Jeśli zwierzę Cię nie dostrzegło – spokojnie się wycofaj,
  • Nie podchodź do zwierzęcia,
  • Nie wolno łapać dzika, szczuć psem czy zapędzać w miejsca, z których nie ma ucieczki. Zdenerwowane zwierzę z pewnością zaatakuje!
  • W żadnym wypadku nie wolno gonić dzika,
  • W sytuacji, gdy dziki pojawiają się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych należy poinformować Straż Miejską (tel. 98622 724 80 45)