akcja ,,Bezpieczne wakacje”

Dziś zakończenie roku szkolnego. Nadszedł oczekiwany przez wszystkich okres wakacyjny. Po całorocznej wytężonej pracy, dzieci młodzież przez najbliższe miesiące będą korzystały z dni wolnych. Spotkania, wyjazdy, wspólne spędzanie czasu to okres który może przynieść również zagrożenia. Używanie alkoholu, narkotyków, w tym tak zwanych ,,dopalaczy”, wypadki z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego czy też inne niepożądane zdarzenia z udziałem młodych ludzi to tylko niektóre z zachować mogących mieć negatywny skutek, czasem wręcz nieodwracalny w przyszłości. Dlatego też nasi strażnicy będą w najbliższych tygodniach patrolować miejsca w których gromadzi się młodzież. Zwiększymy też swoją obecność w rejonie przejść dla pieszych.

Już przed zakończeniem roku uczestniczyliśmy w spotkaniach z dziećmi ze szkół milanowskich, gdzie prowadziliśmy spotkania na temat bezpiecznego zachowania się w kontaktach z nieznajomymi, zwierzętami których nie znamy i sposobu korzystania z dróg publicznych.  Ta forma uświadamiania i wskazywania prawidłowych zachowań będzie miała swoją kontynuację.

Pamiętaj:

Nigdy nie baw się na jezdni

Nie rozmawiaj z nieznajomymi

Korzystaj tylko ze strzeżonych kąpielisk

Przestrzegaj znaków i przepisów ruch drogowego