30.09.2019 – połamane drzewa, brak prądu, zalane ulice. Raport działań.

30.09.2019 r. był pracowity dla służb na terenie naszego miasta. Już ok. godz 14:30 do Straży Miejskiej w Milanówku napływały pierwsze zgłoszenia, dotyczące uszkodzonych drzew, konarów i gałęzi. Silny wiatr spowodował spore zniszczenia – niektóre z ulic znalazły się pod wodą, stwierdzono uszkodzone linie energetyczne, a jedno z przewróconych drzew zniszczyło dwa samochody. Strażnicy Miejscy z Milanówka zabezpieczali miejsca i powiadamiali służby. Przy wielu interwencjach niezbędna była interwencja Pogotowia Energetycznego i użycie specjalistycznego sprzętu Straży Pożarnej. Straż Miejska w Milanówku w krótkim czasie przyjęła zgłoszenia od mieszkańców ulic: Kochanowskiego, Brwinowskiej (trzy lokalizacje), Podgórnej, Warszawskiej, Wspólnej, Dębowej, Na Skraju, Sportowej, Nowej i Herberta. Napływ wielu zgłoszeń, wymagających priorytetowej realizacji wymaga szybkiej weryfikacji i właściwego ich segregowania. Funkcjonariusze Straży Miejskiej są w wielu przypadkach „pierwszą linią” przyjmującą informacje o zagrożeniu. Na wypadek uszkodzenia trakcji PKP w gotowości była także Straż Ochrony Kolei. Kiedy druhowie z OSP Milanówek usuwali skutki wichury, Strażnicy Miejscy z Milanówka przyjmowali, weryfikowali i zabezpieczali kolejne zdarzenia do czasu przyjazdu Straży Pożarnej. Z uwagi na bezpieczeństwo pieszych i kierowców, niektóre jezdnie i chodniki musiały być całkowicie wyłączone. Będąc w stałym kontakcie dyżurni Straży Miejskiej i Straży Pożarnej są w stanie na bieżąco wymieniać informacje o uszkodzeniach, czy pilnej potrzebie zabezpieczenia danego miejsca do czasu przyjazdu Strażaków. Koordynacja działań służb przez dyspozytorów, pozwala uniknąć efektu „domina”, czyli wystąpienia niekorzystnych, wtórnych zdarzeń w określonej lokalizacji.