Strefa Płatnego Parkowania

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

Uchwałą Rady Miasta Milanówka z dnia 13.06.2006 r. w naszym mieście ustalone zostały w mieście 2 strefy płatnego parkowania samochodów.

Płatne miejsca parkingowe znajdują się w centrum miasta, zarówno po stronie  północnej  i południowej:

  • przy ul. Krakowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Dworcową
  • przy ul. Warszawskiej na odcinku ul. Krzywa – Grudowska
  • przy ul. Warszawskiej na odcinku ul. Przeskok – Krzywa
  • przy ul. Krzywej na odcinku ul. Warszawska – Przeskok
  • przy ul. Przeskok